Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


434. Victor Sjöström

Pension Taustrup, Skodsborg den 8/11 XXI

Jaha, kära du, nu kommer jag väl och stör dig midt i en välbehövlig och välförtjänt lättja. Icke förthy sänder jag dig samtidigt härmed som rek (för att inbilla dig att du ska få ännu mera kova!) den omarbetade novellen[1] samt ber dig plöja genom den ännu en gång – brrrr! – och snarast underrätta mig om du har något att anmärka. D.v.s. om du skulle finna något stridande mot och skadligt för filmen. Vissa detaljer har jag lämnat kvar trots ändringarna i filmen, t.ex. att eldprovet beslutas i rådhuset och att Bertrand kommer till fru Ursula efter folkhopens första attack. Det är mera novellistiskt och film-ändringen förklaras ju av den koncentrering, som alltid blir nödvändig vid varje dramatisering av en novell. Eljes tror jag nog, att jag hållit mig tämligen strikt till filmen utan att behöva avvika väsentligt från urnovellen. Jag har försökt ta med så mycket som möjligt av texterna och själva titeln har flätats in som jag tror rätt bra. Men innan jag sänder det andra exemplaret till Bonniers (jag har nämligen 2 ex.) skulle jag vilja ha min bäste herres auktorisation. På det att vi icke efterå[t] skola komma i luven på varann och slita av varann de grånande testar.

Kan du tänka – vi togo in på pensionat för att magra. Ty där brukar man ju magra. Och så falla vi rakt i famnen på den värsta matgumma, man kan finna. Vårt bord dryper av flott och fläsk.

Och hör nu, vad Stina gör. Hon tar ett stycke bröd, på det breder hon rikligt med smör, på det lägger hon ett tjockt lager gåsflott, på det lägger hon aebleflesk. Nu vet du icke, vad aebleflesk är. Men om kråkan är mager bredvid gåsen, så är ock gåsen mager bredvid aebleflesket. Och detta äter hon och under det hon äter, pustar hon: Hjalmar, hindra mig, hindra mig!!

Jaha, nu ska jag ta ett dygn på mig för att försöka glömma ditt miljonlån och dina procenter och procentare och agenter.

Och så ska jag spotta i nävarna.

Nu ajjöken och må godt. Fast inte fullt så godt som vi. Försåvidt du inte när någon hemlig önskan att bli den svenska filmens Fatty.[2] Men då får du räkna med tvenne duktiga konkurrenter i Skodsborg, pension Taustrup!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Manuskriptet till den tryckta versionen av filmnovellen ”Vem dömer?” var försett med 16 bilder hämtade från inspelningen av filmen och utgavs lagom till premiären den 1 januari 1922. Se brev 432 till Victor Sjöström den 19/10 1921, not 7.

[2] Roscoe ”Fatty” Arbuckle (1887–1933) framträdde vid denna tid i filmskaparen Mack Sennetts (1880–1960) slapsticksfarser – ibland som storväxt motspelare till den lille Charlie Chaplin.

Personer:

Arbuckle, Roscoe Fatty (1)
Bergman, Stina (287)
Chaplin, Charlie (4)
Sennett, Mack (1)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Vem dömer?, filmprogram (7)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA