Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


462. Anders Österling

Segholmen den 20/6 XXII

Käre Anders!

Din sång har redan länge gjort Dig förtjänt av något skönt epitet  varför då icke ’Den skånske Näktergalen’ eller ’Näktergalen från Sundet’ (jmf. Svanen från Avon.)[1] Jag tror att jag bums konstituerar mig som extraordinär Parnass och tilldelar Dig denna fagra värdighet. Och låt oss sedan fukta den med grekiskt vin! (därom mera längre fram.) Men tag dig i akt  Din sång gör Dig till Näktergalen men har Du systrar därnere enmasse så blir Du kanske också nättergalen. Din björkhage tycks vara Dig värdig, liksom villan är värdig Greta,[2] i det den behärrskar sin omgivning. Mot dina violer kan jag endast uppsätta jordgubbsblommor och de äro inte vackra varken till namn eller färg eller form men de bära ett löfte och ett hopp (som man dock måste vattna jäkligt för att få förverkligadt.) Min usla sommarproduktion blir också därefter. Se här ett stickprov: Beträffande detta brefs datum se Cic. ad Br. 3, 11, 5-6 o. f. jmf. m. Cic. F. 17, 8, 43 och 17, 7, 34 vilket dock motsäges av Cic. ad Br. 5, 6, 13 varemot Appian. B. C. 3, 32 och Vell. 5, 6 samt Plut. Ant. 15 jmf. Appendix IX enligt Schmidt I.P.P. Suppl. vol. 13 pag. 714 bestyrker att Cic. F. 11, 3 som ock Groebe, App. till Drumann G. R. 1, 2 pag. 430 visat, består av tvenne brev, det första enligt Remigio Sabbadini i Introduzione all’edizione commentata del De Officiis Torino 1889 pag.VII-IX skrivet kvällen den 25 och således innan Brutus’ brev i Cic. F. 17, 5, 7 enligt Gardthausen, A. Z. 1, 70 jmfd. m. Ruete C.C. 36 anländt på morgonen den 26 varav åter framgår att Cic. ad Br. 3, 11, 5-6 [3]

låt oss begrava rästen, begråta översättaren (och läsaren!) samt hata vetenskapen.

Och nu är det förrästen på tiden att jag kommer med mitt egentliga ärende, som är att tacka Dig, kära Anders, för Din mer än vänliga möda för flickungens skull![4] Min, liksom alla kvinnor, synnerligen listiga och baksluga hustru lassade på Dig denna möda utan min vetskap, eljes hade jag nog inlagt mitt veto och för 711 gången konstaterat den husfaderliga myndighetens totala förfall inom högt utvecklade civilisationer. (jmf. Guglielmo Ferrero pag. 1 och följande.) Min tacksamhetsskuld blir emellertid icke mindre för det! Genom postverkets försorg överkorsades ju möjligheten och jag tror nog förrästen att tösen varit omöjlig för ett arbete, som krävde stora kunskaper i franska. Nu har hon fått ett mera tillfälligt och rätt tråkigt jobb hos Bonniers och i höst får hon väl se sig om igen. Såväl hon som Stina tacka Dig hjärtligt!

Hur länge stanna Ni i Philomelien?[5] Vi stanna nog här hela september och möjligen något längre (jag har blivit invald i Bonniers-nämden[6] och har ännu ingen aning om vilka tyngande plikter jag påtagit mig.) Men sen fara vi till Grekland. Jaha Du! Det gör vi. Och det är därför jag föreslår att vi ska dricka vår parnassiska skål i grekiskt vin. Ha vi väl kommit så långt, stanna vi naturligtvis hela vintern och våren och då finns det väl absolut ingen orsak, varför vi inte skulle mötas där?? Tänk på saken! Dessutom träffas vi väl någon gång i höst?

Hälsa nu Greta så hjärtligt och Dig själv!

Din

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev.  Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.


[1] Syftar på William Shakespeare, född i Stratford on Avon.

[2] Anders Österlings hustru Greta.

[3] Parodi på Bergmans översättningsmödor med noterna till Guglielmo Ferreros historiska arbete Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall.

[4] Avser systerdottern Irma S:t Cyr.

[5] Syftar på en passus i Österlings brev till Bergman den 14/6 1922, där denne berättar hur han i Arild går och ”hittar på rim om dagarna/ Här är ett:

 Ack, Philomela sjöng ej solo

 nej dussintals de näktergolo”.

[6] Nämnden för Bonniers stipendiefond.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Ferrero, Guglielmo (17)
S:t Cyr, Irma (29)
Shakespeare, William (16)
Österling, Anders (48)
Österling, Greta (11)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA