Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


490. Tor Bonnier

Taormina den 25/1 XXIII

Kära Tor! I dag sänder jag Dig Norrtullsligans scenario.[1] Och skjut sen inte på pianisten! [2] Möjligen kommer Du – för att nu inte tala om författarinnan – att finna att jag ej utnyttjat boken tillräckligt. (En del saker ha ju inte kommit med: bröllopet med dess förspel, skattebetalningen, en hel del resonemanger om kontoristernas ”ställning”.) Det är emellertid så, att ehuru jag kommit upp till ett rel. högt bildantal – cirka 400 – kan där säkerligen beredas plats för några inlägg eller utvidgningar, ifall Ni skulle finna det önskvärdt. Vidare kommer naturligtvis regissören att br[o]dera på en massa ställen, där jag av diverse skäl fått nöja mig med antydningar. Flickornas jobb har kanske fått för lite plats, men ska dylika bilder få något värde, måste de vara autentiska, ty eljes bli kontorstöserna i salongen alltför stränga kritici och det har således icke varit någon idé för mig att ge några utförliga beskrivningar. Jag har bara satt mig som mål att få det att ”gå ihop” och att radda upp scenerna i ett lagom stegradt tempo. Får nu se, om Du tycker att jag lyckats därutinnan.

För min del tror jag att den här filmen skulle kunna bli rätt så populär, enkel och fin och icke utan vissa nyheter – enligt Stillers[3] åsikt det enda viktiga för en film.

Jag sänder icke mindre än tre exemplar i skilda kuvert, så att något av dem ska väl komma fram. Ett behåller jag dessutom själv för den händelse Ni skulle önska någon omarbetning. Denna rikedom på ex. är helt och hållet min sekreterares[4] förtjänst vilket jag anser rådligast påpeka enär sagde sekreterare nyss med något hotfull röst yttrade: det är djävligt hyggligt av mig att ta så många kopior, den fan måtte väl begripa det.

Arbetet slutadt ha vi redan ledsnat på Taormina, som visserligen är vackert som Paradiset men uppfyldt av alltför många änglerskor – för att nu snyta en kvickhet från salig Hagberg- Shakespear.[5] – Därför fortsätta vi antagligen om tisdag till Syracusa. Så snart vi fått fast adress ger jag Dig den och då är Du kanske snäll och talar om för mig, hur Du funnit scenariot. Jag hoppas Du fått mitt espresso och beviljat däri framstäld vördsam anhållan beträffande manus??[6] Stina sänder sin syster ett obegränsadt antal fula ord som tack för inga brev.

Hej och fadervell!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Det andra utarbetade filmförslaget för Bonnierfilm. Se brev 481 och 487 till Tor Bonnier den 27/12 1922, not 2, resp. den 23/1 1923, not 10.

[2] Bevingat uttryck efter Oscar Wilde (1854–1900) som i sin helhet lyder: Skjut inte på pianisten. Han gör så gott han kan.

[3] Filmregissören Mauritz Stiller (1883–1928).

[4] Stina Bergman skrev regelmässigt ut makens manus.

[5] Carl August Hagbergs (1810–1864) klassiska svenska översättning av Shakespeares verk utkom åren 1847–1851.

[6] Avser troligen brev 488 (telegram) till Tor Bonnier den 23/1 1923.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Hagberg, Carl August (1)
Shakespeare, William (16)
Stiller, Mauritz Moje (42)
Wilde, Oscar (4)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA