Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


493. Victor Sjöström

Taormina, Rocca Castello 1

17/2 [1923]

Kära du, ifall du inte vet det förut så kan jag tala om för dig att din hustru är ett väldigt hyggligt litet fruntimmer. Hon håller oss nämligen riktigt bra au jour med vad som händer både i Stockholm och Amerikat.[1] Och nu har hon givit oss din adress, vadan jag – då sinnet faller på mig – kan skriva och gräla på dig. Nå, idag är det så vackert väder att jag är mindre sur än vanligt.

Eld ombord fick ju en god press och hade åtminst[on]e då Edith[2] skrev dragit fulla hus, itrots av att premiären knappt noticerats. Och du har bundit dig för ett år! Från när räknat? Och hela familjen ska dit! Edith går tydligen och räknar dagarna. Om 110 dar reser vi, skrev hon. Apropos resa, så vet du vem jag väntar hit i dag – Stiller![3] För en tid sen telegraferade han och frågade om han fick komma och hälsa på. Uppriktigt sagt hade jag mycket stor lust att svara nej. Ty jag har annat att göra än att konversera. Men så hade jag ju hört att han ska vara rätt nedbruten och nervös och då kan en ovänlighet – även om den inte är av värre art än denna – kännas illa nog. Och nu kommer han alltså och jag får sköta honom så godt jag kan. Hoppas dock i smyg att han snart måtte längta alltför våldsamt efter Charlie.[4]

Och du längtar också, förståss. Hem. Nåja, det är bra att ha någonting att längta efter. Jag längtar inte alls. Jo bort. Fast jag är borta. Skulle du ramla på något bra jobb för mig därbortase, så stöt på! Jag kommer.

Har du börjat ditt jobb ännu? Var ska du filma och vad?

Vi stanna på Sicilien (adress som ovan) till den 1 april, om möjligt något längre. Sen dra vi oss antagligen så småningom uppför och ska väl vara på Segholmen den 1 juni kan jag tro. Hoppas vi hinner träffa Edith och töserna något lite slag innan det bär i väg med dem.

Må nu så godt min gubbe lille! Stina hälsar. Får du tid, så skriv ett par rader. Och tala om, ifall du aldrig får en enda liten grogg. Här är vackert och spritigt men ledsamt.[5]

Hej och farväl!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Sjöström befann sig ännu så länge ensam i Santa Monica i Kalifornien.

[2] Skådespelerskan Edith Erastoff, Sjöströms hustru, som tillsammans med barnen ännu var kvar i Stockholm. Eld ombord hade premiär den 5/2 1923.

[3] Regissören Mauritz Stiller (1883–1928) kom visserligen inte den dagen men vistades i Taormina den 19–28 februari 1923. Till en början gällde diskussionerna ett manuskript kallat ”En löjtnantsspoling”, som Bergman enligt almanackan börjat planera den 25/1 och sedan skrev ut de sista dagarna i januari och de första i februari 1923. Stiller hade även försökt övertala honom att skriva ett filmmanuskript på Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. Bergman avböjde bestämt. Senare utformade Stiller själv tillsammans med en medarbetare ett filmmanuskript på romanen. I den färdiga filmen, som hade premiär 1923,  fick Greta Garbo sitt genombrott.

[4] Syftar på Stillers hund, en något argsint bulldogg, uppkallad efter filmproducenten Charles ”Charlie” Magnusson.

[5] Understruket för hand med fyra streck.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Erastoff, Edith (47)
Garbo, Greta (5)
Lagerlöf, Selma (18)
Magnusson, Charles (11)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)
En löjtnantsspoling, filmförslag (3)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA