Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


505. Victor Sjöström

Firenze, Lungarno Torrigiani 1

 den 16/5 XXIII

Käre gamle Victoribus, din hustru har underrättat mig om, att du blivit en riktigt karsk pojk på gamla dar. Och det gläder mig uppriktigt och med dubbel grund! Ty dels visar det, att du återfunnit dina vägar, dels att du undsluppit den osäkerhet, som det sista året plågat dig och som jag tyvärr måste säga mig var huvudsakligast orsakad av ditt samarbete med mig. Förstå mig rätt! Jag tror sannerligen ej, att du behöver ångra detta samarbete – både Mästerman och Eld ombord samt kanske i ännu högre grad Vem dömer –[1] kommer att försvara sin plats inom din produktion och även om de inte givit sina förläggare den ekonomiska vinst, de väntat sig, tror jag ej att de varit förspildt arbete. Men nu har du alltså – av Ediths[2] brev att döma (själv har du kanske redan glömt att skriva svenska och erinrar dig mina klena kunskaper i engelska språket – jag har i alla fall ett engelskt lexikon ifall du skulle föredraga att skriva på det tungomålet) funnit en strömfåra i vilken du seglar lugnare, och det är väl åtminstone för närvarande huvudsaken.

Att jag nu sänder dig denna hälsning beror huvudsakligast därpå, att jag sitter i det rum, där Vem dömer – avlades. Vi ha återfunnit vår gamla contessa[3] och hennes gamla våning i det gamla palatset med de gamla möblerna och vad som fattas är du och Irma.[4] Vi ha bott här i det närmaste en månad, men i övermorgon är det slut även med detta och vi taga nattåget till Zürich. Hur vi sen ska krång[la] oss fram genom Tyskland är tillsvidare en hemlighet – tågförhållandena därstädes lär vara ganska dåliga och förvirrade, åtminstone har Cook[5] här ingen reda på dem. Kanske få vi bättre besked i Zürich. I varje fall hoppas vi komma tids nog till Stockholm för att få titta lite på Edith [och] ungarna.

Apropos så har Edith nyss behagat – efter uttryckl[i]g och tämligen skarpt formad uppmaning – sända barnens guffar deras porträtt: ett par amatörfotos, ej särdeles lyckade visserligen – men alltid något. Det finns gudfäder, som bli behandlade med en viss aktning, det finns andra som bli behandlade lite hur som hälst – jag vet inte till vilken[d]era kategorien jag bör räkna mig men jag konstaterar, att jag först efter anfordran fått porträtt av mina emigrerande gudbarn, och icke särdeles lyckade porträtt. (Gujje har nu tydligen fått en risbastu omedelbart före exekutionen och dylikt framkallar ej något uttryck för barnaålderns frid och lycka. Skulle Edith vara en hård moder?)

Vi ha havt en strålandende månad här, vad vädret beträffar, så strålande att vi hälst vistats inomhus i våra stora, mörka, svala rum. Ett par urusla film[er] ha vi sett, en italiensk och en amerikansk – De Fyra Ryttarna, ett dåligt och löjligt uppkok på ”Världens Hjärta.” [6]

Svenska pressen förtäljer, att du är i febril verksamhet. Jag antar att du som oftast ligger på soffan i din bungalow, befläktad av en skön negress och smuttande på din iskylda whisky. Men skulle du ur djupet av din enorma och fantastiska lättja idas uppfiska ett lite brev med underrättelser om mr Seastroms liv och leverne, så var god och adressera det till Högädle Herr Författaren Hjalmar Bergman Dalarö, Sweeden! If you please.

Densamme

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Filmen Mästerman spelades in under augusti och september 1920 och hade premiär den 11 oktober detta år. Filmen Eld ombord spelades in under andra hälften av år 1922 och hade premiär den 5/2 1923. Vem dömer – spelades in i maj–juni 1921 och hade premiär den 1/1 1922. I samtliga tre fall ägde premiärerna rum på Stockholms ledande biograf Röda Kvarn.

[2] Skådespelerskan Edith Erastoff, Sjöströms hustru.

[3] ital., grevinna.

[4] Bergmans systerdotter Irma S:t Cyr, som 1921–1922 följt med paret Bergman på deras resa mot södern. I det gamla palatset hade Victor Sjöström besökt Bergmans den 8 till 17 mars 1921 för att diskutera manus och få detaljfärg till filmen.

[5] Känd internationell resebyrå.

[6] De Fyra Ryttarna - The four Horsemen of Apocalypse i regi av Rex Ingram (1895–1969) upplevdes tydligen som en dålig kopia av ”Världens Hjärta” – Hearts of the World, D.W.Griffiths (1875–1948) antikrigsfilm från 1918, som byggde på egna upplevelser av slagfält och skyttegravar på Västfronten.

Personer:

Erastoff, Edith (47)
Griffith, D.W. (2)
Ingram, Rex (1)
S:t Cyr, Irma (29)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)
Mästerman/En farlig pant, film (5)
Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA