Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


526. Victor Sjöström

SKODSBORG, villa Skodsborg den 8/11 XXIII

Hör du du! Jag kom att tänka på en sak. Har de filmat Gullivers resor?[1] Om ej – kunde det inte vara något att tänka på? Säker[t] finns där en hel del filmatiskt stoff – fast någon lätt sak bleve det ju säkerligen inte. Vidare sänder jag dig den förut omtalade kvacksalvareboken. Den är synnerligen välskriven och ohyggligt spännande så du kan läsa den som nöjesläsning. Ämnet är ju ömtåligt och kanske därför olämpligt för film – det kan jag ju inte bedöma. Författaren är ju mycket känd inom den anglosachsiska världen: Rider Haggard.[2] Det om det. Och så får du en dramatikbok[3] av mig. Om du är snäll, förståss. I nästa vecka resa vi upp till Stockholm fast blott över en dag. Då ska vi söka upp Ediths mamma och desslikes hennes päls, som jag tänker använda under resan ifall det blir ruskväder. Ajjö med Er. Be Cajje be mer för guffar än för jordbävningen. Han behöver det bättre. Men förrästen är han tacksam för vad han får.

Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Jonathan Swift (1667–1745), mest känd för sin parodiska, satiriska reseskildring Gullivers resor, 1726.

[2] Rider Haggard (1856–1925), engelsk författare som skrev äventyrsromaner förlagda till exotiska miljöer, främst till Afrika.

[3] Dramerna Spelhuset, från 1917, Porten och Vävaren i Bagdad, bägge från 1921, utgavs i en volym 1923. 

Personer:

Haggard, Rider (1)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)
Swift, Jonathan (3)

Verk:

Porten, drama (16)
Spelhuset, drama (15)
Vävaren i Bagdad, drama (19)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA