Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


532. Victor Sjöström

Skodsborg den 30/11 [1923]

Käre vän, när du har detta i handom, befinna vi oss i New York – ifall allting går i lås, förståss. I dag är det dan före dan före dopparedan och om vi inte bli alltför grundligt doppade i Atlanten komma vi till New York den 12. Ditt anbud att beställa biljetter åt oss tog jag bums fasta på och avsände i går ett telegram, som jag hoppas du fått. Vi veta inte var vi ska bo i N.Y. vadan jag gav den Bonnierska filialens adress 3 Avenue 561.

Hör du du. Jag har havt många tråkigheter på sista tiden, mycket bråk och mycket arbete. Ja[g] är mycket nervös. Du och Edith få allt vara hyggliga och ha en hel del överseende med mig och försöka finna mig så lite rubbad som möjligt. Lovar ni det?

I går tog jag avsked av Feddersen.[1] Han var alldeles bra nu och sig lik. Stoppade en ask cigarrcigaretter i lommen på mig.

Adjö nu. Jag är väldigt nyfiken på din film.[2] Skriv ett par ord under Bonnierska adressen och säg om den går i N.Y. och var. Om icke kan du väl laga att jag får se den när jag kommit fram? Här har ju stått en hel del blänkare om den men jag har inte fått klart för mig, huruvida den är utsläppt eller ej.

Har du börjat n:o 2? Och har du funnit bok för 3? De frågorna får du besvara muntligen. Hälsa Edith och ungarna![3]

[Handskrivet tillägg på sidan av papperet:] Planera er jul utan tanke på oss. Passa vi in någonstans är det ju lätt att passa in oss – men jag är rädd jag behöver någon tids isolering, det enda du absolut ej behöver hålla borta från tosingen är arbete.[4]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Valdemar Feddersen, kamrer vid Folketeatret i Köpenhamn och gammal god vän till Sjöström, som under 20-talet många gånger bístod Bergman i mer eller mindre svåra situationer.

[2] Victor Sjöströms första inspelning i USA var filmen Name the Man, som byggde på Thomas Hall Caines (1853–1931) roman The Master of Man.

[3] Brevet saknar underskrift.

[4] Ordet arbete är understruket med sex streck.

Personer:

Erastoff, Edith (47)
Feddersen, Valdemar (24)
Hall Caine, Thomas (3)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA