Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


573. Tor Bonnier

Skodsborg 8/12 [1924]

Kära Tor! Här kommer jag midt i julbrådskan med en vördsam anhållan. Kunde ett ex. av Marionettspel sändas till nedanstående adress? Det är en svensk herre som har med ”The Sunday Players”[1] att skaffa och som skulle vilja ha de båda enaktarna. Han refererar förrästen till Pelle.[2] Enda jag vet om honom är att han störtade med ett aeroplan, slog sig trekvart fördärvad, låg sex månader på sjukhus, använde första friskdag till att flyga från London till Paris. Så han måtte väl ha framfärd. Väldigt tacksam om Du beviljar min anhållan!

Hälsningar!

Din

HjB

Adressen på nästa sida.

Herr BROR CENTERWALL

c/o Lamm 17 Harley Street, LONDON W 1

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] I ett brev daterat London den 2/12 1924 ber journalisten Bror Centerwall (1891–1951) att få sig tillsänt några enaktare av Bergman, som skulle kunna lämpa sig för framförande vid en skandinavisk afton. Han nämner Herr Sleeman kommer som ett tänkbart alternativ men ber alltså om flera förslag. Förlaget sände honom Marionettspel. I ett andra brev den 11/2 1925 tackar Centerwall och talar om, att man beslutat sig för Herr Sleeman kommer. Det var det privata sällskapet ”The Sunday Players”, som – med visst bistånd av honom som regissör skulle stå för föreställningen, vilken skulle gå av stapeln i mars 1925 – under som han säger ”beskydd av Nordens tre ministrar”. För översättningen skulle fru E.Classen svara. Centerwall var vid denna tid korrespondent i London för olika svenska tidningar. Han hade tidigare bedrivit teaterstudier bl.a. hos August Falck i Stockholm. Vid ett tidigare tillfälle hade han bistått ”The Sunday Players” vid framförandet av en Strindbergspjäs.

[2] Regissören Per Lindberg, Tor Bonniers och Hjalmar Bergmans gemensamme svåger.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Centerwall, Bror (1)
Classen, E. (4)
Falck, August (5)
Lindberg, Per (80)
Strindberg, August (34)

Verk:

Herr Sleeman kommer, drama (18)
Marionettspel, dramasamling (5)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA