Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


596. Tor Bonnier

Konstanz den 7/3 XXV

Käre Tor! Först och främst tack för telegrammet! Det var ju väl att pjesen inte föll alldeles pladask, vilket man nästan kunde befara efter de hätska anfallen mot Anders.[1] Skulle den hålla sig hela nästa vecka, kommer det ju rent av att se smått anständigt ut. Emellertid måste jag ju bekänna att det hela för mig varit en rätt stor missräkning. Men jag har ju under min ljuva ungdom fått vänja mig vid ett och annat i den vägen.

Här sänder jag nu den fjärde Flickan[2] och har idag påbörjat den femte. Går inte speleverket sönder så bör alltså fortsättningen följa tämligen snart. Vi bo alldeles härligt men djävligt dyrt. Emellertid stannar jag tills jag fått Flickan färdig ty att finna ett lämpligt och dock något så när billigt locus – det går men det tar tid. Tillpåköpet har jag lovat Stiller att skriva en filmnovell före den 5 april,[3] då han far till Amerika. Det ångrar jag nu men den rackarn stoppade på mig ett par tusenlappar i förskott, så jag är fast. Berlin var dyrt och Mammon är vid första anblicken fager. Jag hade ju också en del utgifter för Werner.[4] Och nu måste jag skryta lite med honom! Efter fyra månaders teaterskola skall han debutera i slutet av mars på Deutches i en riktigt betydande roll. Dessutom är han, ehuru yngst, den ende av eleverna som fått göra talande statist-roll i teaterns båda stora program Coriolanus och Heliga Johanna. Nåja, det är kanske inte så mycket att skryta med, men det visar väl i alla fall att pojken sköter sig i skolan och att vederbörande anse honom äga anlag för scenen.

När det här är slut slå vi oss troligen ned i någon schweizisk stad. Jag har varken råd eller tid med långa resor och uppger därför Florens – fast det svider en smula. Jag funderar på Bern. Den påminner lite om Italien. Smakar ändå fågel. Och så tror jag att den är relativt billig. Den här stan är trevlig men bergen hålla sig tillsvidare i skymundan.

Träffar du Sven Hedin[5] så kan du tala om för honom att boklådorna här – och de äro legio – skylta nästan uteslutande med hans böcker, porträtt och systerns bok. Om det kan glädja honom.

Hej, tack och farväl! Hälsa de dina!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]Komedin Swedenhielms hade den 25/2 1925 premiär såväl på Dramaten som på Lorensbergsteatern i Göteborg och blev en stor kritik- och publikframgång. Under första spelåret gick uppsättningen i Stockholm 49 gånger och i Göteborg 23 gånger. Skådespelaren Anders de Wahl (1869–1956) tolkade på Dramaten huvudgestalten Swedenhielm senior. Omdömena om hans rollgestaltning gick något isär. Sven Söderman (1866–1930) i Stockholms Dagblad framhöll: ”Hr de Wahl ger en charmerande bild av den sorglöse Swedenhielm, vars temperament oavbrutet skiftar nyanser men aldrig blir trött.” Han tillägger dock: ”han bör lägga kapson på sin kända benägenhet att uttrycka starka sinnesrörelser genom överdrivna kroppsuttryck”. I Svenska Dagbladet underströk Erik Wilhelm Olson (1891–1970) angående de Wahls tolkning, att ”helheten blev för teatralisk, för uppskruvad, för patetisk”. Den hårdaste domen över de Wahls spel fällde Bo Bergman (1869–1967) i Dagens Nyheter. Efter några erkännsamma ord om de Wahls skådespelarkonst i allmänhet, tillade han: ”Denna gång har han huggit i sten. Det är mig omöjligt att godtaga hans tolkning.” Detta omdöme fick Bergman att tillsammans med regissören Gustaf Muck Linden gå i svaromål och framhålla, att hans egna liksom regissörens instruktioner under repetitionsarbetet hade respekterats av de Wahl. Deras allmänna åsikt var dock: ”Enligt vår åsikt, bör åt en skådespelare, som med god vilja och stor förmåga går till sitt arbete, lämnas största möjliga utrymme för hans egen personlighet. Den sceniska gestalten är ju en produkt av författarens, regissörens och skådespelarens samarbete – ett samarbete som i viss mån merendels måste resultera i en slags kompromiss.” En så liberal attityd intog Bergman inte alltid till skådespelare som tolkade hans roller, men de Wahl var känd för sina divalater på teatern som ofta förde honom i konflikt med såväl regissörer, teaterchefer som författare. Därför intog Bergman en försiktig hållning. Bo Bergman, som i sin egenskap av Dramatens dramaturg väl kände till de interna förhållandena inom teatern, svarade med en tämligen sarkastisk slutreplik.

[2] Fjärde avsnittet av underhållningsromanen Flickan i frack, som successivt publicerades som följetong i Bonniers Veckotidning, årg. 2, nr 10–11, 13, 15– 17. Se brev 567 till Tor Bonnier den 24/11 1924, not 5.

[3] Filmregissören Mauritz Stiller (1883– 1928) hade den 1/3 1925 sammanträffat med Bergman på Hotel Esplanade i Berlin och då uttryckt en önskan om ytterligare ett filmscenario, vilket resulterade i filmnovellen ”En historia från Sicilien”, ett manuskript som skrevs den 20/3 – 31/3 1925 men aldrig blev inspelat. Se brev 801 till Tor Bonnier den 30/7 1928, not 4, samt brev 590 till Victor Sjöström den 25/1 1925, not 1.

[4] Filmskådespelaren Werner Fütterer, som Bergman gärna kallade sin fosterson. Bergman var stolt över att denne – efter endast fyra månaders teaterutbildning – skulle debutera på den av Max Reinhardt ledda Deutsches Theater i Berlin i uppsättningar av Shakespeares Coriolanus från 1607 och Bernard Shaws Saint Joan från 1923.

[5] Upptäcktsresanden och akademiledamoten Sven Hedin (1865–1952) var sedan kejsartiden en mycket populär författare i Tyskland. Hans syster Alma Hedin gav 1926 ut boken Min bror Sven. Originalupplagan på tyska kom ut redan 1925.

Personer:

Bergman, Bo (12)
Bonnier, Tor (348)
de Wahl, Anders (25)
Fütterer, Werner (47)
Hedin, Alma (1)
Hedin, Sven (3)
Linden, Gustaf Muck (98)
Olson, Erik Wilhelm (1)
Reinhardt, Max (13)
Shakespeare, William (16)
Shaw, Bernard (3)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)
Söderman, Sven (9)

Verk:

En historia från Sicilien, filmförslag (7)
Flickan i frack, roman (17)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA