Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


634. Gustaf Muck Linden

Skodsborg den 4 [november 1925]

Käre Muck, jag fick just nu ditt express och skyndar att hamra ned några rader, innan Stina hugger skrivmaskinen. Kappsäckarna stå nämligen gapande och hon utfodrar de vilda djuren. Som jag om några minuter skall telegrafiskt meddela dig, delar jag helt dina åsikter beträffande AdW[1] och ger min fullmakt in blanco.

Den lilla damen, som tänker försöka plantera Swed i U.S.A. heter Miss INGRID SMIT, adressen är till den 20 november Lilla Strandstraede 20 Kpnhmn sedan c/o De Neergaard, 521 West 111 Street New York.

Efter eget påstående skall hon ha många vänner och bekanta inom därvarande teatervärld och skulle – enligt skick och bruk på den sidan diket – försöka pröva den på en av de mindre scenerna för att om provet utfölle lyckligt, lyfta upp den på en större. Här i stan kunde hon visst referera till en massa teaterfolk och min personlige vän V. Feddersen (kamrer vid Folkan)[2] känner henne som en energisk och förbindelserik dame. Det är vad jag kan säga om henne.

Men nu ajjö för idag, käre Muck, diverse prat får även från min sida stå över till nästa gång! Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Skådespelaren Anders de Wahl. Vad saken gäller är osäkert men rör troligen Anders de Wahls landsortsturné med Swedenhielms.

[2] Bergmans och Sjöströms danske vän Valdemar Feddersen, kamrer vid Folketeatret i Köpenhamn.

Personer:

Bergman, Stina (287)
de Wahl, Anders (25)
Feddersen, Valdemar (24)
Linden, Gustaf Muck (98)
Smit, Ingrid (1)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA