Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


716. Tor Bonnier

Berlin 19/11 [1926][1]

Käre Tor, tack för ditt vänliga brev! Jag hoppas att Abbe[2] nu är kvitt sin katarr. Vad har ni för sorts väder däruppåt? Här ha vi det idag riktigt skapligt, varför jag ska ta mig en promenad och valla mitt lilla eller rättare sagdt stora hjärta.

Jag skriver nu av tvenne anledningar:

1. Jag bad Kai sända mig fem fri ex. av nya boken[3] vilket han ock prompt gjorde, men jag ser nu att jag måste be om ytterligare fem.

2. Under nuvarande förhållanden är det nödvändigare än förr att jag håller lite reda eller försöker hålla på mina affärer. Vore det möjligt att jag då och då med lämpliga mellantider kunde få veta min ställning till förlaget* samt de belopp som på mitt konto uttagits av annan person än undertecknad?[4] Även om jorden förgås, måste man ju se till att byxorna är knäppta.

Elin Wägner[5]lär komma hit någon av de närmaste dagarna och jag skall i så fall bjuda henne på en kopp te. Ty man skall vara kollegial.

Eljes intet nytt. First National[6] har så smått dragit mig i rockskörten västerut. Men ”Bränt barn etc.”. Likvisst tror jag att jag skulle trivas där ofantligt mycket bättre ensam. Förra gången var det ju ett helvete. Nå, jag har nu bundit mig vid den här våningen till den 15 mars d.v.s. bunden är jag precis inte, ty pojken[7] är villig att ta den ensam när som hälst.[8]

Alltså, käre Tor, skulle du midt i julbrådskan vilja beakta de båda punkterna bleve jag dig mycket tacksam!

Din tillgivne

HjB.

*jag menar inte såna där stora utdrag utan bara en helt kort sammanfattning.

Maskinskrivet brev.  Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Albert Bonnier, Tor och Greta Bonniers äldste son, om vilken fadern i ett brev den 10/11 1926 sagt, att han ”under några veckor varit i Åre för att sköta sina lungor och jag tror han nu är fullständigt återställd”.

[3] Romanen Jonas och Helen, som distribuerats från förlaget den 10/11 1926.

[4] I brev den 23/11 1926 svarar Tor Bonnier på denna impertinenta förfrågan: ”Av ditt brev tror jag mig förmoda att du tror att Stina eller någon annan fått några utbetalningar å ditt konto. Så är naturligtvis icke fallet. Vi kunna och skola givetvis icke göra några som helst utbetalningar utan din order. Stina söker tydligen livnära sig med översättningar. Om hon i längden skall kunna klara det vet jag icke, men det får väl bli en uppgörelse Er emellan. Med det ha vi, som sagt, ingenting att göra.”

[5] Bergman hade 1923 utarbetat ett filmmanuskript på Elin Wägners (1882–1949) roman Norrtullsligan, som spelades in av Bonnierfilm.

[6] First National ett amerikanskt filmbolag som bl. a. spelade in en rad Charlie Chaplin-filmer, däribland Chaplins pojke. I brev den 23/11 1926 raljerar Tor Bonnier över dessa Bergmans planer: ”Jaså, Hollywood lockar. Ja, om du kunde få ett hyggligt ressällskap, så skulle jag råda dig att resa. Det är i alla fall en solig kust och möjligheter att förtjäna stora pengar. Allt det, som icke precis gör livet roligare att leva, men som kan sysselsätta ens timmar.”

[7] Werner Fütterer, en av Bergmans ”fostersöner”.

[8] Här återfinns två strukna oläsl. rader.

Personer:

Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Tor (348)
Chaplin, Charlie (4)
Fütterer, Werner (47)
Wägner, Elin (8)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)
Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA