Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


742. Tor Bonnier

[Berlin 6/3 1927][1]

Kära du, jag reser jämte Werner[2] i kväll till Florens, via Guerazzi 41. Jag är nog ganska skrabbig. Vi stanna i F. cirka tre veckor. Jag hoppas på någon förströelse av att visa pojken min stad, uppträda lärd och mallig eftersom jag verkligen råkar känna till den där stan. Sina fruntimmershistorier får grabben sköta utom hus ty i Guerazzi är jag dock ensam ”padrone di casa”.[3] Dessutom ha vi två etage och jag sover i det övre, han i det undre. Så ska väl jag lathund söka arbeta något: ett par noveller till dag-blackorna, en annan som Å&Å[4] bestält, slutligen sände mig Ufa[5] i går två herrar som föreslogo mig filmatisering av en Pirandello sak ”Die neue Kolonie” med madame Jacobini och Krauss samt Werner. Få de drehbuch[6] av mig så ha de utfäst sig att satsa cirka 300,000. Var de ska ta det, vet inte jag och kanske ännu mindre de. Emellertid tänker jag nog ta upp saken, ehuruväl jag därav väntar föga ekonomiskt utbyte. Jannings-saken[7] står alltjämt öppen. Människorna där tycks vara galna. Stiller[8] är den ende som gör något. Det enda Sjöström[9] satt upp är sitt testamente.

Apropos Sjöström så har hans (och min) vän Federsen,[10] inspektör vid Folketeatret i K. erbjudit mig sin synnerligen trevliga våning vid Nörregade till på köpet gratis för vårmånaderna. Möjligen antar jag budet. Sedan? Jag hoppas förlaget har så mycket vett att det ger mig en hederlig begravning. Ohne prunk aber anständig.[11]

Petrén[12] skrev att han skrivit till förlaget jag hoppas att Ni vill likvidera hans fordran (och att den inte är för stor).

Eljes vet jag intet nytt att förtälja mer än det att denne bland dina vänner är tämligen dålig. Och det kan man knappast kalla en nyhet.

Hej! Och må godt!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Enligt en dagboksanteckning den 6/3 1927: ”Foro Werni och jag med kvällståget till München-Verona.”

[2] Filmskådespelaren Werner Fütterer. En av Bergmans ”fostersöner”.

[3] ital., husbonde.

[4] Veckotidningsförlaget Åhlén & Åkerlund.

[5] Det tyska filmbolaget Ufa. Beträffande planerna på en inspelning av en Pirandello sak, se brev 740 till Stina Bergman den 5/3 1927, not 6.

[6] drehbuch ty., regibok.

[7] Syftar på ett filmmanuskript som Bergman på begäran skickat det tyska filmbolaget Ufa, där skådespelaren Emil Jannings var anställd. Se brev 733 till Tor Bonnier den 29/1 1927, not 7.

[8] Filmregissören Mauritz Stiller.

[9] Filmregissören Victor Sjöström, Bergmans nära vän.

[10] Teaterkamrer Valdemar Feddersen, som under Bergmans Köpenhamnsbesök på 20-talet ofta tog hand om honom.

[11] ty., utan prål men anständig.

[12] Karl Petrén i Lund, professor i invärtes medicin Sedan 1912 Bergmans läkare.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Feddersen, Valdemar (24)
Fütterer, Werner (47)
Jannings, Emil (8)
Petrén, Karl (6)
Pirandello, Luigi (5)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA