Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


751. Stina Bergman

Monte Bello 3/4 [1927][1]

Kära du, jag ligger alltjämt till sängs ō lär väl få fortfara några dar. De bevaka mig som om de trodde jag tänkte ta livet av mig (bl.a. ha de tagit ifrån mig mina nagelpetare!) ō då ligger jag ändå from som ett lite lamm i min säng. Mina krafter ha dock tilltagit ō jag är mindre ”skälvig” – som du ser skriver jag nästan skönskrift! – ō vore inte den rysliga klådan, skulle jag inte klaga. Den håller mig vaken hela natten fast sjuksköterskan[2] då ō då baddar mig med menthol-sprit ō talk. Hur är det med din egen klåda?[3]

Mina böcker ha kommit från Berlin till K efter vad Feddersen[4] skriver. Den snälla människan besvär mig att ta in hos honom då jag lämnar Monte Bello – ō då har jag ändå beredt honom så mycket besvär. Maken till den finns inte.

Nej, nu ajjö för idag. Syster säger att jag bums ska krypa ned. Hälsningar!

[Tillskrivet upp och ned på kortets första sida:] Jag bifogar ett ofullbordadt brev från Berlin. Det är dock av föga intresse.[5]

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är osignerat. Det utgör nummer 25 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1927, not 1.

[2] Bergmans tillstånd var till en början så dåligt, att han enligt almanackan erhöll en egen sjuksköterska, när han kom till Monte Bello.

[3] Den medicinska termen för klådan fastställdes till sist som skabb.

[4] Teaterkamrer Valdemar Feddersen, som troget bistod Bergman under hans många gånger kaotiska besök i Köpenhamn under 20-talet.

[5] Avser sannolikt brev 748 till Stina Bergman den 27/3 1927 med forts. den 28/3 samt den 8/4 1927.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Feddersen, Valdemar (24)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA