Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


753. Tor Bonnier

Helsingör 4/4 [1927]

Tack käre Tor för dina vänliga rader! Gläder mig att Hasse-biten dög.[1]

Jag har idagarna följt ett råd som du gav mig för några månader sen – tagit in på ett sjukhem. Det heter Monte Bello, ligger vid Helsingör ō har rekommenderats av min läkare i Stockholm. Jag har varit sjuk under hela resan från Florens,[2] i Köpenhamn tog en bekant till mig ō Sjöström[3] hand om mig ō hyste mig i sin våning men sedan jag svimmat ett par gånger ō  slagit mig bra i skallen, beslöts att jag skulle forslas hit. Här har jag nu legat ett [4]några dar till sängs men är nu så pass pigg att jag kunnat sparka ut min speciella vakterska – har fått löfte att ligga ensam i natt vilket ska bli skönt – vill jag hoppas. Tänker jag får nog snart de ussla nervstumparna ordnade.

Hur mår du själv?

Hälsningar!

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Syftar på kåseriet ”Vådan av att gå ombord med Hasse Z.”, publicerat i festskriften Till Hasse Z. på hans 50-årsdag, 1927. Se brev 741 och 747 till Tor Bonnier den 6/3 1927, not 2 och den 25/3 1927, not 2.

[2] I brev till hustrun vid denna tid beskriver Bergman ingående det svåra sjukdomstillstånd som drabbade honom strax före och under själva resan från Florens till Berlin och strax därefter vidare till Köpenhamn. Till sist tog han in på vilohemmet Monte Bello utanför Helsingör. Själv berättar Stina Bergman i brev till Tor Bonnier från Monte Bello annandag påsk 1927: ”Det var skabb. Tji fick du som sa att det inte var det. Hjalmar är emellertid långt ifrån fri från klåda, trots kuren, då jag däremot blev alldeles bra. Nu inser han själv nödvändigheten av ordentlig skötsel och reser självmant med hem. Hans tillstånd är betydligt förbättrat men långt ifrån bra. Den goda viljan finns dock nu och det är ju huvudsaken.”

[3] Teaterkamrer Valdemar Feddersen.

[4] Ordet par har här strukits, medan ett fått stå kvar.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Feddersen, Valdemar (24)
Sjöström, Victor (118)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Vådan av att gå ombord med Hasse Z, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA