Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


755. Stina Bergman

        Hälsingör 10/4 1927[1]

Vill du komma till Köpenhamn över påsken stop Svara uppriktigt stop Res då torsdag kväll stop Beställ sovvagn i tid[2] hälsningar

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Handskriven utskrift.


[1] Telegrammet är adresserat till Stina Bergman, Dalarö. Enligt almanackan mötte Bergman hustrun vid tåget den 15/4. Den 20/4 är de tillsammans tillbaka i Stockholm.

[2]Telegrammet utgör nummer 28 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Under de 4–5 sista dagarna i Köpenhamn hann Bergman enligt almanackan träffa såväl Feddersen som Poul Reumert och Gösta Ekman. Redan den 10/4 hade Stina Bergman per telefon meddelat att deras gemensamma klåda berodde på skabb. Efter återkomsten till Stockholm kom Bergman omgående under en doktor Sandbergs vård. Makarna flyttade den 21/4 ut till Grand Hotel i Saltsjöbaden, där Bergman fick ljusbad för sin klåda. Han började den 24–25 april skriva novellen ”Ge mej e ko”, som trycktes i Julstämning 1927. Strax därefter – den 28 april – träffade han Gösta Ekman på operabaren för att diskutera olika filmuppslag, varav ett ”vann anklang”. De följande dagarna fram till den 9 maj arbetade Bergman intensivt på manuskriptet till filmen En perfekt gentleman, som spelades in samma sommar, delvis i Frankrike. Gösta Ekman tolkade dubbelrollen som godsägaren Robert de Luny och dennes förvaltare Jean Coubert. Till svärmodern Fredrique Bergman skriver Stina solidariskt den 2/5 1927 och berättar, att Hjalmar ”börjat arbeta igen efter ett halvt års semester och jag tror nog han tycker det är roligt fastän det kanske blir lite enerverande att börja med. Det är en film för Gösta Ekmans räkning det gäller, och han är här ute just i dag för att tala om den. Det är så brådt att det brinner i knutarna, det är det värsta. Nå Hjalmar har fått tag på ett utmärkt uppslag till filmen, och det är huvudsaken.”

Härmed slutar de brev som mer ingående återger scener ur ett äktenskap. Dagboken liksom enstaka brev ger visserligen i det följande strödda inblickar i de många kastningarna fram och tillbaka i Stina och Hjalmar Bergmans fortsatta samliv.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Ekman, Gösta (38)
Feddersen, Valdemar (24)
Reumert, Poul (26)
Sandberg, läkare (1)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Ge mej e ko, novell (1)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA