Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


768. Märta Lindqvist

Segelholmen 8/8 XXVII

till Fröken MÄRTA LINDQUIST

Stockholm.

Käraste fröken Märta Lindquist! hur kan Ni ha det i sommarvärmen? Jag hoppas, att en allgod Försyn i samarbete med en allvis Redaktion, kilat in Er semester just i denna del av almanackan! Ty landet är klädsamt just nu. Och själv är man hälst så lite ”klädsam” som möjligt. Min blygsamhet förbjuder mig att antyda min dräkt i skrivande stund. Men så mycket kan jag säga, att jag skulle inte bli insläppt på operakällaren. Jag tillbragte juni och första hälvten av juli i Köpenhamn och Berlin samt var nästan besluten att stanna sommaren ut i sistnämda svala, luftiga och graciösa sommarstad. Lyckligtvis fördes jag på rätter väg av min hustru och har nu hopp både om livet och kanske rent av en smula arbete.

Apropos arbete – jag sänder Er samtidigt härmed ej mindre än två noveller.[1] Blekna nu ej inför denna embarras de richesse![2] Saken är den att sedan jag skrivit den första – ”Sardanapal” – fann min hustru den alltför ”bergmansk”, varför jag skrev n:o 2 som – Himlen vare prisad! – vann hennes gillande. Emellertid är jag inte så alldeles säker på att hon har rätt och ville gärna höra tredje mans – kvinnas! – omdöme. Formulerom[3] vi saken så här – för att Ni ska slippa obehaget av att uppträda som domare -: Någon gång, då Ni har tid och lust tittar Ni på båda och väljer den, Ni anser bäst lämpad för Sv.D.* samt returnerar den andra. Skulle båda visa sig mindre lämpliga, så gör Ni mig nog den väntjänsten att återsända dem. Framförallt! kommer det här under Er semester så lägger ni alltsamman åt sidan tills kneget åter begynner. Ty saken är på intet sätt brådskande och man har inte rätt att fördärva livets få sötebrödsdagar! Kom det ihog!

Med de hjärtligaste hälsningar

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Min adress under närmaste sex veckor: DALARÖ

*ett fiffigt sätt att skona Er artighet! Novellen kan ju vara ett sju j-a snilleverk – men se läsekretsen se –

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Åsyftar de två nyskrivna novellerna ”Sardanapal”, skriven 3–4 augusti 1927 och publicerad i Svenska Dagbladet den 25/9 1927, samt ”Flickan och den listige rövaren”, skriven 6–8 augusti 1927 och publicerad i Vintergatan samma år.

[2] embarras de richesse fr,. alltför stora valmöjligheter.

[3] lekfull latinisering av det sv. verbet formulera.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Verk:

Flickan och den listige rövaren, novell (1)
Sardanapal, novell (3)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
768_01.png
768_02.png