Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


792. Vilhelm Bryde

Berlin-Schöneberg den 3/1 [1928]

VILHELM BRYDE

Råsunda, Stockholm

Tack käre Vilhelm för brev. Det hade kommit på avvägar därför att jag flyttat mina penater[1] från Pallast till Nordland. /Nu har jag flyttat dem till ERFURTERSTRASSE 9, BERLIN-SCHÖNEBERG, bei CAHEN-LEYDESDORF/

Jag sänder några rader till Magnusson.[2] Kanske finner du dem för skämtsamma. Men skämt är livets krydda, plägade min gamle morfar säga. Och ju äldre man blir, dess mer behöver man kryddas.

Sänd mig några kilo pepper, salt och ingefära är du snäll!

Din tillgivne

HjB.

Det är ej omöjligt att jag kommer med en film-idé inom kort. Bemöt barnet vänligt. Det behöver barn.[3] 

Hälsa Gösta![4]

Avskrivet efter Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986.[5]


[1] penater och larer, antika romerska husgudar, skyddsandar för familjen och huset. Varje romerskt hem hade ett altare ägnat åt de dessa husgudar.

[2] På uppmaning av Vilhelm Bryde skrev Bergman pliktskyldigast ett kortare, ganska oengagerat bidrag till en tilltänkt festskrift till Svensk Filmindustris verkställande direktör Charles Magnusson. Festskriften kom aldrig till stånd, men texten har avtryckts av Gösta Werner. Se ”Hjalmar Bergman–Vilhelm Bryde. Brevväxling 1927–1930”, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986, ss. 39 f. Bergman brukade i brev till Victor Sjöström ibland beklaga sig över de alltför kommersiella aspekter Magnusson anlade på olika filmmanuskript – därav bristen på engagemang för hyllningen.

[3] Bergman betraktade sig vid denna tid i lika mån som professionell författare av filmmanuskript som av romaner eller dramer. Det gällde att hålla kontakt med den lukrativa marknaden, när tillfälle bjöds. Han kom också att utarbeta en filmsynopsis, som Bryde till en början behandlade med reserverad älskvärdhet, men som filmbolaget dock till sist avböjde att spela in. Filmsynopsisens vidare öden är okända.

[4] Skådespelaren Gösta Ekman.

[5] Trots efterforskningar har originalet inte stått att finna. Stavning och interpunktering har enligt uppgift i årsboken normaliserats. Huruvida brevet är hand- eller maskinskrivet framgår inte.

Personer:

Bryde, Vilhelm (10)
Ekman, Gösta (38)
Magnusson, Charles (11)
Werner, Gösta (11)

Adressat:

Bryde, Vilhelm (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA