Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


81. Augusta Lindberg

[Constantinople] 30/4 07[1]

Tack kära Tante för bref! Jag lägger med obeskrifligt förtroende såväl Familjens som Kedjans öde i Edra händer.[2] – Är trött ō tillväxer i lättja. Far härifrån öfver Budapest till Wien.

Hälsningar

HB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger hamnen i Konstantinopel.


[1] Vykortet är adresserat till Madame Augusta Lindberg. Constantinople är tryckt på kortet.

[2] Åsyftar de bägge ungdomsdramerna Familjens renhet och Fru Vendlas kedja. Det förra tillkom sannolikt hösten 1906 mellan romanerna Solivro och Blå blommor. Se brev 242 till Anders Österling den 27/7 1914, not 1. Det senare dramat skrevs i Florens i februari–mars 1907. Detta drama kom genom August Lindbergs förmedling att bli ett av de skådespel som uppfördes i samband med invigningen av den nya Dramatenbyggnaden. Premiären ägde rum den 24/2 1908. Uppsättningen – i regi av August Lindberg och Knut Michaelson (1841–1915) – upplevde endast fem föreställningar. Kritiken, som allmänt var ganska negativ, framhöll dramats beroende av såväl Ibsen som Maeterlinck.

Personer:

Ibsen, Henrik (17)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
Maeterlinck, Maurice (3)
Michaelson, Knut (5)
Österling, Anders (48)

Verk:

Blå blommor, roman (10)
Familjens renhet, drama (27)
Fru Vendlas kedja, drama (6)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA