Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


91. Bonniers Förlag

Nordomå, Lindesberg den 6/2 09

Redaktionen af Bonniers Månadshäfte.

Stockholm.

Jag har med tacksamhet mottagit Edert ärade meddelande jämte honorar, å hvilket kvitt[o] härmed återgår.[1]

         Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser novellen ”Jernvägsresan” som publicerades i Bonniers Månadshäften, nr 2, 1909, och sedan trycktes om i novellsamlingen Amourer, 1910.

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Järnvägsresan, novell (3)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA