Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


388. Per Lindberg

[Liljeholmen] 3/3 XX

Broder Pelle! Bör tala om för dig att Lasse Hansson[1] har en mycket stark dragning åt Lorensberg. Trivs inte vid Intiman och har tror jag även av rent konstnärlig ambition stor lust att komma i kontakt med dig. Han vill icke komma som gäst utan som fast engagerad men med rundlig ”permissions-tid” för ekonomiens skull. Speltid 2½ – 3 månader. Jag påpekade för honom att du säkerligen till fullo uppskattade honom som skådespelare men att hans ekonomiska pretentioner möjligen skulle vålla för stora svårigheter. Men det ansåg han nog skulle ordna sig. Lasse har ju blivit en ”stor” man och vill naturligtvis inte direkt ”bjuda ut” sig med ev. risk att få korgen. Han har därför bett mig varsko honom om och när du kommer hit till stan och arrangera ett sammanträffande. Min hustru, som fått piff på att ge flotta middagar  i går hade vi Österlings[2] och hummermajonäs  står naturligtvis till tjänst. Anser du saken värd en Stockholmstripp så dröj inte för länge. Hanson far idag till Norrland för att sporta men kommer igen om 8-10 dar. Antagligen vill han ha sitt nästa spelår klart innan Collin[3] kommer från Paris. För min personliga del tycker jag verkligen det skulle vara roligt om det kunde bli något samarbete mellan er båda. Karlen har[4]  i motsats till flertalet kollegor  en konstnärlig ambition och som du själv vet en ej ringa förmåga. Han är säkerligen ingalunda odeladt angenäm att arbeta med  ömtålig och envis  men fel ska det ju alltid va. Och praktiskt sett tillkommer det faktum att han säkerligen är vår mest populäre skådespelare. Så, kära Pelle, jag tycker du ska ta och gnugga din kala hjässa ett slag och sända mig ett par rader. Nu upplyser Stina mig om att du i dagarna ämnar passera trettiårsgränsen. Mycket dumt, gör inte det! Jag har gruvligt ångrat den saken. I varje fall beklagar jag. Eljest intet nytt. Din mamma mår bra, men dina systrar är schabbiga: Greta[5] magen, Stina nerverna. Själv är jag lite trött och mycket försupen. Hälsa Signe!

Din

HjB

[Handskrivet tillägg runt texten i övrigt:] Varför skickar du inte min roll? Jag behöver 2 veckor att lära läxan ō 10 min. att glömma den.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Skådespelaren Lars Hanson (1886–1965) var vid denna tid anställd vid den av Gustaf Collijn ledda Nya Intima teatern på Birger Jarlsgatan, där han inte minst gjort sig känd för sina psykologiskt djuplodande kungaporträtt. I samband med hans tolkning av den kungliga huvudgestalten i det danska skådespelet Stövlett-Kathrine av Dikken von der Lyhe-Zernichow på Nya Intima teatern, som haft premiär den 13/2 1917 och inte gick mindre än 88 gånger, beskrev Bergman i ett enkätsvar på frågan  ”Är patologisk realism konst?”  Hansons tolkning av sinnessjukdomen på följande sätt: ”Hans sjukdom fyller hela scenen och absorberar så fullständigt åskådarens intresse att han helst skulle se stycket omgjort till monolog.” Hansons tolkning ”handlar om ett plågat barn, en brutalt vanförd liten stackare. Den är sann, alltför sann, allmänmänsklig, alltför allmänmänsklig, och den får en ohyggligt gripande gestaltning.” Lars Hanson nådde också stor popularitet som sensuell kvinnokarl i stumfilmer som Tösen från Stormyrtorpet, Sången om den eldröda blomman och Erotikon. Han blev tillsammans med sin blivande hustru Karin Molander anställd vid Lorensbergsteatern 1920. Där uppmärksammades han för sina rolltolkningar av Kung Lear i Shakespeares tragedi med samma namn och Osvald i Ibsens drama Gengangere

[2] Författaren Anders Österling och hans hustru Greta.

[3] Teaterdirektör Gustaf Collijn som ledde Nya Intima teatern.

[4] Ett ord har efter ordet har korsats över med bläck.      

[5] Svägerskan Greta Bonnier, syster såväl till Per Lindberg som Stina Bergman.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Collijn, Gustaf (16)
Hanson, Lars (11)
Ibsen, Henrik (17)
Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Per (80)
Lindberg, Signe (11)
Lyhe-Zernichow, Dikken von der (1)
Molander, Karin (5)
Shakespeare, William (16)
Österling, Anders (48)
Österling, Greta (11)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA