Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


7. August Lindberg

[Firenze] 2/11 901[1]

Många vördsamma och tacksamma hälsningar till Farbror och Farbrors Familj från tillgifne

Hjalmar Bergman!

Jag trifs utmärkt. Skall stanna här till midten af december då jag far till Rom.

Handskrivet vykort.[2] Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Den framträdande skådespelaren, regissören och teaterledaren August Lindberg (1846–1916) var vid sekelskiftet 1900 en av de märkligaste scenkonstnärerna i Sverige. Hans psykologiskt djuplodande tolkningar av Shakespeares Hamlet och av Osvaldgestalten i Ibsens då nyskrivna drama Gengangere, 1883, blev både omdiskuterade och beundrade. Lindbergs spelstil fick genomgripande betydelse för den svenska skådespelarkonsten. Hans strävan till ett fördjupat ensemblespel med en rörligare sceneriläggning än tidigare gjorde de resande teatersällskap han tidvis ledde mycket uppskattade i hela Skandinavien. Se Ulla-Britta Lagerroth, Ny svensk teaterhistoria II, 1800-talets teater, 2007.

Det är naturligt att denne scenkonstnär i mycket blev en mentor för Hjalmar Bergman vad gäller dramatik och scenkonst. I brev 322 till Sverker Ek sensommaren 1917 framhåller Bergman: ”En del av sommaren 06 tillbragte jag i August Lindbergs sällskap på Gottland, en samvaro, som ytterligare befäste mitt intresse för scenen.”


[1] Firenze är tryckt på kortet.

[2] Vykortet som återger Loggia dei Lanzi i Florens, vittnar om Bergmans tidiga kontakt med den framträdande skådespelaren och regissören August Lindberg. Det är som flera andra adresserat till Illustrissimo Signor Direttore Signor August Lindberg. Ett utslag av Bergmans kruserlighet – kanske också under påverkan av den italienska miljön.

Personer:

Ek, Sverker (9)
Ibsen, Henrik (17)
Lagerroth, Ulla-Britta (6)
Lindberg, August (63)
Shakespeare, William (16)

Adressat:

Lindberg, August (17)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA