Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


744. Stina Bergman

Dagen därpå, den tionde

[Florens 12/3 1927][1]

Jag sände dig nyss ett tel. [2] att vi kommit fram. Gårdagen var otäck kanske på grund av för mycket sömnmedel och fullständig fasta praktiskt taget inte fick ner en bit. I dag har jag ätit bättre samt känt mig så karsk att jag kunnat gå med W genom Pitti och Uffizierna,[3] dock helt flyktigt.

Nu har jag skickat de båda grabbarna på en bio och ämnar vila mig några timmar varefter vi dyka in på närmaste lokus för kvällsvard som vad mig beträffar kommer att bestå av grönsallad och två råa äggulor. Sen få ungherrarna roa sig bäst de kunna men säkert är att jag kommer att roa mig i sängen med min tidning och – naturligtvis! – nödigt fluidum.[4] Måtte bara inte klådan bli för svår.

Dina kängor (det heter inte känger) ska jag givetvis beställa, sannolikt i morgon.

Jag är nu åter vansinnigt trött. Den lilla matsmula – så mycket man kan lägga i en matsked eller kanske två – som jag tvingade i mig i går kväll kräktes jag upp så fort jag kommit hem. Men har som sagdt i dag ätit förhållandevis duktigt.[5] I våningen är allt som sig bör och Inez tjänstvillig som förr. Paketet skall jag hämta ut i morgon – glömde det idag fast jag enkom för den skull begav mig till posten. Nu ser jag på lappen att den är adresserad till dig varför jag antagligen bara kommer att begära retur Dalarö.

I övrigt? Ja vad i övrigt? Att jag för tillfället ej orkar skriva mer. Hälsninga

(djävla maskin som alltid slutar midt i ordet![)]

Ett postscriptum:

Man undgår aldrig sitt öde. Nu rabblar Guzzio[6] hela dagen: Ni får inte dricka cognac – ni får inte – etc. etc. Dessutom springer han omkring som en vessla och söker flaskor under möblerna. Tja, ibland är jag honom för slug.

En annan sak: Vill du vara snäll ringa upp Tor[7] och fråga om han fått mitt bidrag till Zetterström-boken.[8] Jag skrev det häromdagen i Fiesole då Werni och jag frukosterade där (vi voro ännu de bästa vänner!) och jag anförtrodde honom att posta saken. Kanske har han sedan i ilskan låtit bli. Det var een synnerligen kort historia och troligen – i betraktande av mitt hälsotillstånd – dålig. Be Tor skriva eller telegrafera, dock ej hit utan till Feddersen[9] i Nörregade 50 K. Ty troligen beger jag mig snart till K och även om jag inte tar Fs våning i anspråk kan jag ju ställa min post under de närmaste veckorna dit.

Z-historien refererar sig till en mycket god historia av honom i vilken han berättar om en Dalarö-kapten som plötsligt styr ut på Stilla Oceanen.

Nu orkar jag för ögonblicket ej mer. Guzzio är borta. Utanför porten skäller en hund. Kanske på mig.

Jag sänder ett par små fotos som Werni tagit.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är osignerat. Föregående brev har daterats till den 9/3 1927, men två anteckningar i almanackan (se noterna 3 och 7 nedan) vittnar om att innevarande brev snarare bör ha tillkommit den 12/3. Det utgör nummer 19 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1.

[2] Detta telegram har inte återfunnits.

[3] Besöket i konstmuseerna Uffizierna och Pittipalatset ägde enligt almanackan rum den 12/3 1927, varför brevet torde vara feldaterat. Föregående brev daterar sig å andra sidan enligt almanackan till den 9 mars.

[4] fluidum lat., vätska, dryckesvara.

[5] Om Bergmans tillstånd vid den här tiden se också brev III från Stina Bergman till maken den 12 [mars 1927], som återges in extenso i anslutning till detta brev (744).

[6] Guzzio, en italiensk pojkvän till Bergman.

[7] Bokförläggare Tor Bonnier.

[8] Åsyftar Bergmans bidrag till festskriften till Hasse Z(etterström) – ”Vådan av att gå ombord med Hasse Z.”, som enligt dagboken skrevs den 11 mars ute i Fiesole. Se brev 741 till Tor Bonnier den 6/3 1927, not 2.

[9] Teaterkamrer Valdemar Feddersen, en vän till Bergman, som ofta tog hand om honom under hans vistelser i Köpenhamn på 20-talet.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Feddersen, Valdemar (24)
Fütterer, Werner (47)
Guzzio, ital. pojkvän (5)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Vådan av att gå ombord med Hasse Z, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Relaterade brev:

Från Stina Bergman till Hjalmar Bergman, brev III.

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA