Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


750. Stina Bergman

Monte Bello den 2 [april 1927][1]

Kära du, i går svimmade jag två gånger hos Feddersen[2] och slog ansiktet rätt illa. Faber tillkallades ō ville först föra mig i ambulans hit men fick sen lov att åka droska med Feddersens hushållerska. Nu ska jag ligga till sängs ō en särskild sköterska har skaffats att vaka över mig. Sänd mig en bok är du snäll, hälst en resebeskrivnin[g] e. d. men bara en. Klådan är svår men syster har just nu tvättat mig. För övrigt är jag ju rätt dålig. Hälsningar!

Tschao[3] kommer nog hem ska du se.

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är osignerat. Det utgör nummer 24 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1.

[2] Teaterkamrer Valdemar Feddersen. Se tillägg, daterat den 8/4, i brev 748 till Stina Bergman den 27 mars 1927 och brev IV från Stina Bergman till maken den 5/4 [1927], som återges in extenso i anslutning till detta brev (750).

[3] Familjen Bergmans hund.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Faber, Erik (3)
Feddersen, Valdemar (24)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Relaterade brev:

Från Stina Bergman till Hjalmar Bergman, brev IV.

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA